RitualJag talar, vis av erfarenhet, med en annans röst
om sinnets uppror över tillvaron, om ömtåligheten och om tankens ibland onda makt.

Ritual by Alex Sather

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar